Verrassende bijeenkomst zomerbloementelers

vrijdag 16 september, 2022

Op vrijdagmiddag 16 september vond de bijeenkomst, georganiseerd door de cultuurgroep Zomerbloemen, voor zomerbloementelers plaats bij kwekerij “Op Beemster Klei” te Middenbeemster.

Gerrit Peeters

De groep zomerbloementelers kreeg een rondleiding over het Skal (biologisch)-gecertificeerde bedrijf door eigenaar Julian Langelaan. Julian is erg gepassioneerd met zijn vak en bedrijf en dat bleek al snel tijdens de rondleiding. We hadden geluk met de buien, want het bleef bij een paar druppels regen.

De betekenis “Op Beemster Klei” werd snel duidelijk toen we merkten dat onze schoenen of laarzen vele malen zwaarder werden.

Het was bijzonder verrassend om te ervaren hoeveel overeenkomstige knelpunten en uitdagingen de biologische teler en de gangbare teler hebben. Zowel tijdens de rondleiding als ook later in de schuur ontstonden vele interessante discussies over diverse onderwerpen, zoals:

  • Groenbemesters, voordelen, maar ook bij onjuist gebruik een verslechtering;
  • Gebruik van gronddoek en welke invloed heeft dat op het bodemleven, waarbij het percentage organische stof een grote rol speelt en hoe snel kan een bodem en het bodemleven herstellen na het gebruik van jarenlang gronddoek;
  • Weerbaarheid van de plant en waarom heeft “Op Beemster Klei” nooit last van een spintplaag;
  • Assortiment, diversiteit;
  • Afzet: hoe kan samenwerking in afzet elkaar versterken, zowel biologische telers als gangbare telers die samenwerken;
  • Onkruidbeheersing: welke invloed heeft chemie op het gewas. Het bleek dat de onkruidbeheersing bij veel van de aanwezige gangbare telers op nagenoeg dezelfde manier gebeurt als op het biologische bedrijf “Op Beemster Klei”.

Tijdens de discussie na de rondleiding werd besproken om ergens eind april-mei 2023 een demonstratie-bijeenkomst te organiseren over mechanische onkruidbestrijding in zomerbloemen en snijheesters.

Marco van Ruiten, voorzitter van de LTO Cultuurgroep Zomerbloemen, ging nog nader in op een aantal actualiteiten, zoals CEMP (gewasbescherming), ontwikkelingen met betrekking tot de cao-gesprekken, innovatiekringen. En over de promotie van Outdoor Plants, waar de zomerbloemen en snij- en trekheesters ook onder vallen.

Aan het einde van de bijeenkomst werd de conclusie getrokken dat we een leerzame en interessante bijeenkomst hadden, met dank aan de gastheer Julian Langelaan.

Gerrit Peeters

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement