Verplichte partijaangifte voor Vaste Planten, Freesia en Nerine naar USA/CND

maandag 10 april, 2017 -  Naktuinbouw
Partijaangifte is voor de gewassen Vaste Planten, Freesia en Nerine vanaf 2017 verplicht als zij geëxporteerd worden naar Amerika en Canada.

Alleen de perceelsaangifte voldoet niet meer

Voor USA en/of Canada is dit voor de USDA, NVWA en Naktuinbouw dit niet voldoende. Bedrijven die via het PSI-systeem exporteren op USA en/of Canada moeten dit jaar verplicht op partijniveau teeltaangifte doen. Bedrijven hebben namelijk een uniek partijnummer (certificaatnummer) nodig voor de export.

De eisen buiten de EU worden steeds strenger

Hierdoor wordt teeltregistratie per partij steeds belangrijker. De verwachting is dat dit in de toekomst nog verder toeneemt. Bij teelt voor export buiten de EU raadt Naktuinbouw aan om dit per partij te doen.

Aangifte op partijniveau heeft veel voordelen

Naktuinbouw keurt de partijen en voorziet deze van informatie die (in een later stadium) voor het Ketenregister van belang zijn. Hierdoor weet u zeker dat uw partijen zowel binnen als buiten de EU verhandeld kunnen worden. Afnemers die gebruik maken van het Ketenregister (bijvoorbeeld de bloembollenhandelsbedrijven) vragen om een partijnummer. In dat geval is teeltaangifte per partij zeker aan te raden. Ongeacht of de partij uiteindelijk binnen of buiten de EU wordt afgezet.

Voor keuren op partijniveau zijn er geen extra keuringskosten

Deze manier van keuren neemt Naktuinbouw al mee in de standaardkeuring. Hier zijn geen extra keuringskosten aan verbonden. Als een partij wordt afgekeurd, dan geldt dat alleen voor de betreffende partij. Bij aangifte op perceelsniveau wordt het hele perceel afgekeurd voor een bepaald gewas, mocht dit niet aan de eisen voldoen.

Het is nog niet duidelijk waar mijn planten uiteindelijk heen gaan

Hebben uw planten nog geen definitieve bestemming? Houd er dan rekening mee dat de toekomstige koper(s) deze misschien wel wil(len) exporteren naar de USA en of Canada. Doe in dat soort gevallen altijd aangifte op partijniveau. Het materiaal is anders niet geschikt voor de USA/Canada en kan het ook niet meer worden. Het is als bedrijf goed om naar de gehele keten te kijken, dus verder dan alleen het eigen afleveradres. Dit voorkomt onnodige oponthoud bij export.

Wilt u meer weten over uw aangifte op partijniveau?

Neem dan contact op met de Teamadministratie afdeling Keuringen bereikbaar op telefoon (071) 332 62 88. U kunt ook een e-mail sturen naar boomkwekerij@naktuinbouw.nl.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement