Verplichte bufferstroken en vanggewassen zand- en lössgrond 1 jaar uitgesteld

vrijdag 02 december, 2022

LNV stelt de invoering van verplichte bufferstroken en vanggewassen op zand- en lössgrond uit naar 1 januari 2024. Dat schrijft landbouwminister Adema 2 december in een Kamerbrief.

De invoering van bufferstroken en vanggewassen op zand- en lössgrond, in het kader van 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, was gepland voor 1 januari 2023. LTO Nederland pleitte eerder al voor een overgangsjaar omdat de regelgeving niet gereed was.

Voor de invoering moet het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gewijzigd, wat een algemene maatregel van bestuur is. Dit duurt gewoonlijk ongeveer 10 maanden. Daardoor kan LNV de nieuwe regelgeving pas rondom zomer 2023 publiceren: halverwege het groeiseizoen. Minister Piet Adema wil rekening houden met de praktijk en stelt de verplichting tot aanleg van bufferstroken (voorheen teeltvrije zones; stroken langs waterlopen waar geen bemesting is toegestaan) uit tot 1 januari 2024.

'Zaai vanggewas wel tijdig in, omdat waterkwaliteit nog niet op orde is'

De minister stelt ook het verplicht inzaaien van een vanggewas met een jaar uit, wederom vanwege de praktijk: agrarische ondernemers hebben al gewassen ingezaaid en zijn verplichtingen aangegaan voor 2023. Adema roept de sector wel dringend op om, waar het mogelijk is, zoveel mogelijk tijdig vanggewassen in te zaaien, ‘omdat de waterkwaliteit zeker in de zand- en lössgebieden nog niet op orde is.’

De LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente reageerde op het uitstel: ‘Het is goed dat minister Adema onze signalen serieus heeft genomen en wat lucht biedt, maar de grote lijn van middelenbeleid en kalenderlandbouw is daarmee nog steeds niet van tafel.’

Arno Engels

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement