Vergadering Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

vrijdag 02 maart, 2018 -  Gerrit Peeters
Donderdag 1 maart heeft het bestuur van de cultuurgroep haar vergadering gehad. Diverse belangrijke zaken zijn besproken, om er enkele kort toe te lichten:

Bayer trekt de middelen Basta en Finale in

Dit is een groot probleem voor de sector en zeker voor Bos- en Haagplantsoen. Een specifiek voorbeeld dat genoemd werd is de bestrijding van grassen in het zaaibed, maar het probleem speelt in nagenoeg alle gewassen. LTO is momenteel met een loby bezig.

Gewassen die vallen onder de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

De meeste gewassen van de leden zitten in Haagplantsoen. Er zijn veel gewassen die als Haag geteeld worden, maar momenteel nog niet onder de Bos- en Haagplantsoen vallen. Om er enkele te noemen: Thuja, Buxus, wortelgoed als Spiraea, Forsythia, Laurier etc. maar ook kluitgoed van deze haagplanten.      De culltuurgroep is unaniem van mening dat de belangen van de kwekers van deze gewassen goed aansluiten bij Bos- en Haagplantsoen.                                                

Floriade: zie verder in de nieuwsbrief

Fytosanitair:

Verplichte AM verklaring: het blijkt dat veel mensen niet voldoende op de hoogte zijn van het feit dat het verplicht is om plantmateriaal dat in het buitenland gekocht is, vanaf ???voorzien moet zijn van een AM vrij-verklaring. U wordt hier later als LTO-lid verder over geinformeerd.

UK brexit: Zodra de UK uit de EU is zal dat forse fytosanitaire gevolgen hebben voor de export naar de UK.

Castania naar UK: het is bekend dat het ten strengste verboden is om Castania te exporteren. De cultuurgroep raadt dit ook ten zeerste af De bomen worden in de UK getraceerd naar herkomst en men zal uiteindelijk bij de leverancier in Nederland terecht komen, waardoor de export gevaar loopt en de Nederlandse kweker door deze fraude een groot probleem krijgt.

Green Deal: dit is een vast agendapunt op de vergadering.

De nieuwe Green Deal wordt voorlopig nog niet getekend. De reden is dat Staatbosbeheer andere belangen en eisen heeft dat de kwekers. Staatbosbeheer wil de Green Deal pas tekenen als zij financiën voor de zaadtuinen rond hebben. De cultuurgroep tekent niet als de keten niet gesloten wordt. Het plantmateriaal moet in de gehele keten traceerbaar zijn, ook bij de eindgebruiker.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement