Veilig en gezond werken op het agrarisch bedrijf

dinsdag 25 april, 2017
Voor werkgevers geldt dat hun werknemers gezond en veilig moeten kunnen werken. Zij zijn verplicht om via een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) de risico’s in beeld te brengen en een plan van aanpak te maken met maatregelen.

Ook agrarische ondernemers die geen werkgever zijn, maar wel familieleden laten meewerken of bezoekers krijgen op het bedrijf, moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften. Stigas heeft voor agrarische ondernemers en gezinsbedrijven een speciaal pakket ‘Veilig en gezond werken voor zelfstandigen’ ontwikkeld. Dit pakket helpt u bij het inventariseren van de risico’s en het maken van een plan van aanpak. Leden van LTO krijgen een korting op de aanschaf van dit pakket. Stigas is opgericht door LTO en de vakbonden en helpt ondernemers om gezond en veilig te werken en ziekteverzuim aan te pakken. Meer informatie: www.stigas.nl.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement