Vakgroepbestuur bespreekt actuele zaken in uw regio

vrijdag 20 januari, 2023

Het vakgroepbestuur houdt deze winter bijeenkomsten in verschillende regio’s. Kwekers worden daar bijgepraat over actuele ontwikkelingen, de inzet van LTO en de vakgroep.

Foto: Sebastiaan Hoogenraad

Afgelopen maandag bespraken Aad Vollebregt en Anneke van Dijk actuele ontwikkelingen tijdens de jaarvergadering van de LTO Kringen Midden en Oost, bij Hoogenraad Handelskwekerijen in Ederveen. Daar zijn de kwekers geattendeerd op komende bodem- en waterregels en de gebiedsgerichte aanpak. De boodschap: blijf alert op wat er gaat spelen, wat dit zal betekenen voor uw bedrijf, en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en de inzet van LTO Nederland en van de LTO Vakgroep (middels onze nieuwsbrief en site).

De komende weken zullen bijeenkomsten worden georganiseerd in verschillende regio’s, in samenwerking met de regionale LTO’s (LTO Noord, ZLTO en LLTB). Leden ontvangen hiervoor nog aparte uitnodigingen. Deze zijn alvast gepland in het ZLTO-gebied:

  • Woensdag 1 februari, vanaf 19.30 uur bij Den Hoek in Zundert
  • Woensdag 8 februari, vanaf 19.30 uur bij Van den Berk in Sint Oedenrode

Ontwikkelingen van sectoraal belang

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere deze actuele ontwikkelingen aan bod die voor de sector van belang zijn:

  • 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, met aandacht voor de aangekondigde bufferstroken langs watergangen en de beekdalen;
  • Landbouwakkoord;
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en komende nieuwe CAO Open Teelten;
  • De actualiteiten worden aangevuld met onderwerpen die specifiek in de regio spelen en voor onze sector van belang zijn.

Bij elke bijeenkomst zijn leden van het vakgroepbestuur aanwezig, en bestuurders van de regionale LTO.

Arno Engels

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement