Vakgroep zet innovatiekringen op met regionale vakorganisaties

vrijdag 14 januari, 2022

Met de ondersteuning vanuit LNV gaat het landelijke LTO-programma rond weerbaar telen flink van start. In de sector Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen worden nu meerdere innovatiekringen opgezet: in teeltregio’s en in samenwerking met regionale vakorganisaties.

Arno Engels

Iedere innovatiekring zal bestaan uit een aantal kwekers met professionele ondersteuning. Gezamenlijk worden vraagstukken uit de praktijk opgepakt die leiden tot weerbare teeltsystemen waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en de milieulast voor de omgeving, zo laag mogelijk is. De vraagstukken richten zich op het ontwikkelen en gaandeweg ontdekken van passende teeltwijzen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de innovatiekracht en creativiteit van de kwekers die deelnemen aan de innovatiekringen.

De bedoeling is dat resultaten worden gedeeld met andere kwekers en worden uitgewisseld met andere innovatiekringen.

De eerste innovatiekring is inmiddels opgezet in regio Boskoop, samen met Greenport Regio Boskoop en Delphy. Zes kwekers van siergewassen zijn hierbij betrokken en hebben vraagstukken aangedragen om aan te pakken (lees eerder interview hierover met deelnemer Collin Rijkaart). De bedoeling is dat resultaten worden gedeeld met andere kwekers en worden uitgewisseld met andere innovatiekringen.

Zundert, Opheusden en Horst a/d Maas

Naast Delphy zijn ook Compas Agro en GroeiBalans betrokken bij de opzet van innovatiekringen in andere teeltregio’s. Hiervoor is samenwerking gezocht met Treeport Zundert, Tree Centre Opheusden en Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas. Deze regionale vakorganisaties hebben intussen hun medewerking en steun toegezegd voor een innovatiekring in hun regio. In samenwerking met hen zal nu de werving starten onder kwekers die belangstelling hebben voor deelname. Vervolgens zal in elke regio een startbijeenkomst worden georganiseerd.

Daarna zullen nog enkele innovatiekringen worden opgezet, in andere gebieden en gewassen van onze sector.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement