Vakgroep beveelt deelname aan arbeidsmarktonderzoek Colland aan.

vrijdag 28 februari, 2020

Periodiek houdt Colland een arbeidsmarktonderzoek. De uitkomsten daar van gebruikt de Vakgroep en LTO in haar dagelijkse werk als belangenbehartiger werkgeverschap.  Een goede deelname is daarom van goed belang. Bij vorige deelname was de respons uit onze sector goed en dat moet eigenlijk nog beter. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe beter de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

De uitkomsten gebruiken we voor wervingsplannen voor werknemers, scholings- en ontwikkelingsbeleid, positionering in de markt en CAO, arbeidsveiligheid enz enz. Degenen, die deelnemen, kunnen hun antwoorden ook toegestuurd krijgen, ofschoon het onderzoek geheel anoniem wordt uitgevoerd. De uitvoering gebeurd door onder andere Actor, ABF research  en de enquêteurs van Delan. Er is voor het onderzoek een begeleidingscommissie actief, waar uw vakgroepbestuurder Jan van Leeuwen deel van uit maakt.

Doe mee aan het arbeidsmarktonderzoek van Colland

Inzicht in de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van de juiste mensen

Heeft ú de juiste werknemers op de juiste plaats?

Sluit uw huidige personeelsbestand goed aan bij de  werkzaamheden in uw bedrijf? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden?

De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Bij actief arbeidsmarktbeleid kunt u bijvoorbeeld denken aan de juiste instroom en vakkennis) Daarom wordt er ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Uw deelname aan het onderzoek doet ertoe

Door uw deelname aan het onderzoek krijgen we samen inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in uw specifieke sector. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat door u wordt gevraagd en in uw verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit onze sector deelnemen. Daarvoor hebben we dus ook u nodig.

Uitvoering van het onderzoek en privacy

Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Daarom zijn er- samen met de vakbonden- afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over uw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

In de periode vanaf 27 februari tot en met april 2020 wordt een groot aantal ondernemers per mail, brief en/of telefonisch benaderd.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op http://www.collandarbeidsmarkt.nl en worden door brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

Meer nieuws

Groen helpt ons door de crisis

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement