Uurlonen cao Open Teelten per 1 januari 2018

vrijdag 12 januari, 2018
Nadat alle partijen, voor onze sector LTO en Anthos, ja hebben gezegd tegen het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO zijn de partijen aan de slag gegaan om de afspraken in de teksten te verwerken. Onder leiding van LTO zijn de werkgevers samen met de werknemers aan het werk en streven er naar het geheel uiterlijk half februari klaar te hebben.

Dan zullen alle partijen hun handtekening onder de definitieve tekst zetten en wordt de CAO naar de minister van SZW gestuurd voor de Algemeen Verbindend Verklaring. De ingangsdatum is 1 augustus 2017 en hij loopt tot 29 februari 2020. In de afspraken is onder andere een loonsaanpassing van plus 3% afgesproken per 1 januari j.l. De nieuwe loontabellen staan op de website van www.ltobomenenvasteplanten.nl of via deze link bij de werkgeverslijn land en tuinbouw https://werkgeverslijn.nl/cao-en-lonen/cao-open-teelten

Verder wordt de afgesproken seniorenregeling en de nieuwe arbeidstijdenregeling de komende weken nader uitgewerkt zoals is afgesproken. De regeling seizoenarbeid en piekarbeid worden geëvalueerd en indien noodzakelijk en mogelijk aangepast. Een ingestelde werkgroep, waar portefeuillehouder Jan van Leeuwen deel van uitmaakt, start hier binnenkort mee. Suggesties kunnen aan Jan doorgegeven worden.

Andere suggesties aangaande arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard altijd welkom bij de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten of rechtstreeks bij Jan van Leeuwen via janvanleeuwen54@gmail.com

 

 

Meer nieuws

Geen nieuwsbrief

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO