Uitnodiging werkgeversbijeenkomsten Werkgeverslijn land- en tuinbouw

vrijdag 16 maart, 2018 -  Werkgeverslijn
"Werkgeverschap: zonder wrijving geen glans?" Bent u voldoende op de hoogte van de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw nodigt u namens LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties van harte uit voor één van de werkgeversbijeenkomsten. We praten u graag bij over de actuele onderwerpen van dit moment:
  • Productiegerichte Dierhouderij en de stand van zaken in het kader van de cao Glastuinbouw. Maar ook 3e jaar WW, vakantiebijslag over overwerk, seniorenregeling etc.;
     
  • Certificering van en inhouden voor huisvesting: status agrarische huisvestingsnormen en de gevolgen voor de praktijk;
     
  • Gewijzigde cafetariaregeling per 2018; wat is er veranderd? Hoe gaat u daarmee om?
     
  • Toelichting op het regeerakkoord en de arbeidsmarktplannen vanaf 2020.

Voor meer informatie zie:

lto.communicationmaster.nl

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement