UITNODIGING INNOVATIEGROEPEN PRECISIELANDBOUW

woensdag 24 januari, 2018
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan innovatiegroepen Precisielandbouw. Deelname aan een innovatiegroep is gratis, we doen wel een beroep op u tijd om drie keer op jaarbasis bij elkaar te komen. Tussentijds staat het u vrij om deel te nemen aan overige activiteiten of rechtstreeks met experts te schakelen omtrent uw vragen op het gebied van precisielandbouw. We starten in maart 2018 en geven uitvoering aan de innovatiegroepen verdeeld over de provincies Zeeland (klei), Brabant (klei en zand) en Limburg (zand en löss) t/m eind 2020.

 

AANMELDEN VÓÓR 14 FEBRUARI 2018 !!

Proeftuin voor Precisielandbouw

De proeftuin bestaat uit twee fysieke locaties in Colijnsplaat en Reusel. Het is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. WUR en HAS Hogeschool zijn ondersteunende partijen in de proeftuin. Onze doelstelling is het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers, vollegrondsgroenten telers en overige open teelten.

Voor meer informatie en aanmelden, klik HIER

Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement