Uitkomsten digitale ledenenquête Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

dinsdag 15 september, 2020

LTO Nederland heeft de laatste twee weken van augustus een digitale ledenenquête over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming gehouden. 1073 leden namen deel. Uit de enquête blijkt dat boeren en tuinders het eens zijn met de inzet en randvoorwaarden van LTO Nederland, en dat men een goed uitvoeringsprogramma belangrijk vindt voor de toekomst van de sector.

LTO Nederland bespreekt de uitkomsten in de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en zal dan een formeel besluit nemen.

De digitale ledenenquête is uitgezet onder leden van LTO Nederland met een hoofd- of nevenactiviteit in de sectoren akkerbouw; vollegrondsgroenteteelt; bomen, vaste planten en zomerbloemen; en paddenstoelen. Andere sectoren gaven de achterbanraadpleging via de eigen (vaktechnische) organisatie gestalte.

Brede steun inzet LTO

Leden werd gevraagd of zij zich konden vinden in de prioriteiten en randvoorwaarden van LTO Nederland bij het uitvoeringsprogramma, die zijn terug te lezen in dit factsheet. De prioriteiten worden breed onderschreven, blijkt uit de enquête. Bij alle sectoren gaf zo’n 90 – 95 procent van de respondenten aan het eens te zijn met deze speerpunten. Datzelfde gold voor de randvoorwaarden: 91 – 96 procent is het eens met de voorwaarden die LTO stelt. De behoefte aan een uitvoeringsprogramma is ook breed: zo’n 85 – 93% van de leden van de verschillende sectoren deelt die wens.

Om het volledige artikel en de input van de gewasgroepen klikt u HIER

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement