Uit de bestuursvergadering van de cultuurgroep Vaste Planten

vrijdag 15 oktober, 2021

Afgelopen woensdag 13 oktober hield het bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten haar vergadering op de Floriade te Almere. De reden dat voor deze locatie is gekozen is dat er op de Floriade heel veel vaste planten zijn aangeplant.

Gerrit Peeters

Van 14 april t/m 9 oktober 2022 wordt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 georganiseerd. De Floriade is een prachtig park waar meer dan 2 miljoen bezoekers, waaronder 10% vakbezoek uit de hele wereld, kunnen genieten van geur en kleur van bomen en planten, groenten en fruit. De Floriade is een uitstekend platform om onze sector te promoten.

De cultuurgroep Vaste Planten werd om 15.00 uur ontvangen door Jaap Smit. Jaap is dendroloog en is lid van het Groenteam van de Floriade. In zijn inleiding vertelde Jaap dat hij verantwoordelijk is voor de aanplant van het arboretum en ook voor het onderhoud van het arboretum. Jaap gaf na zijn inleiding een rondleiding over het Floriade-terrein en uiteraard werd stil gestaan bij alle vaste planten die zijn aangeplant. De vaste planten zijn ruimschoots vertegenwoordigd op de Floriade.

Het bestuur van de cultuurgroep is van mening dat de aanplant er goed uitziet, maar voordat de deuren op 14 april 2022 geopend kunnen worden, moet er aan de aanplant nog wel het nodige gebeuren. Op diverse plekken zullen planten die niet goed aangeslagen zijn of niet goed gegroeid zijn, vervangen moeten worden, maar dat is logisch als zo’n groot aantal vaste planten geplant is.

Voor een foto-impressie klikt u HIER.

Besproken op de bestuursvergadering

Tijdens de vergadering zijn diverse onderwerpen besproken, waarvan een aantal hieronder verder toegelicht wordt.

Rondje bedrijven:

Tijdens elke vergadering vertellen de bestuursleden hoe het op de vaste plantenbedrijven gaat. Zonder in details te treden is de conclusie dat we terug kunnen kijken op een jaar met een uitstekende afzet en een goede prijsvorming, zowel voor de potten als voor de landplanten. De verwachting is dat komend seizoen ook goed zal verlopen.

Stibosplein:

De nieuwe locatie van het Stibosplein is inmiddels aangekocht en de verwachting is dat de nieuwe locatie voor het einde van dit jaar volledig in gebruik genomen is. Doordat dit terrein fors groter is dan het oude terrein, zal hier door de deelnemers makkelijker en efficiënter gewerkt kunnen worden, waardoor kosten in de vorm van ‘tijd’ bespaard kunnen worden.

Algemene ledenvergadering:

Door corona heeft afgelopen jaar geen algemene ledenvergadering kunnen plaatsvinden. Momenteel wordt eraan gewerkt om in februari 2022 de ledenvergadering te houden in combinatie met een excursie op een interessant bedrijf. Zodra meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Coöperatie CEMP (gewasbeschermingsmiddelen)

Geconcludeerd wordt dat het werk van de CEMP zeer nuttig en zinvol is en onmisbaar is om goede planten te kunnen kweken. Door dit werk hebben we diverse nieuwe gewasbeschermingsmiddelen gekregen en is ook voorkomen dat enkele middelen verdwenen. Zonder dit werk zouden we nog minder middelen beschikbaar hebben. Ook is gesproken over de voorgenomen contributieverhoging van €5,- per jaar per lid voor de CEMP-werkzaamheden. Het bestuur vindt de CEMP-werkzaamheden dusdanig belangrijk, dat men zonder enige twijfel achter deze kleine verhoging staat.

Knolcyperus:

Gesproken is over het steeds meer toenemende probleem met knolcyperus. Bij een aantasting wordt het steeds moeilijker om knolcyperus te bestrijden. We hebben geen goede chemische bestrijdingsmiddelen. We horen wel geluiden dat er proeven lopen met chemische bestrijding. Momenteel zijn hygiene en alertheid twee belangrijke items. Zorg dat machines, zeker van de loonwerker die ook op andere bedrijven komt, schoon zijn. Mocht u een perceel hebben met een hoek met een aantasting, dan moet deze hoek niet bewerkt worden met de rest van het perceel. Voorkom verspreiding en wees erg alert op het aanwezig zijn van knolcyperus.

Gerrit Peeters

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement