Toelating Kumulus S in Boomkwekerijgewassen sterk ingeperkt

donderdag 30 maart, 2017 -  Peter van 't Westeneinde
In de laatste vergadering van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) is de toelating van het zwavelhoudende middel Kumulus S voor de boomkwekerij sterk ingeperkt.

Waar er nu een toelating is voor een toepassing om de 10 dagen zonder verdere beperking op bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen buiten wordt dit aangepast naar een toepassing tot en met Mei voor onbedekte teelten. Dit ter bescherming van bepaalde sluipwespen.

Na de aanpassing van het etiket van Thiovit Jet is dit het tweede Zwavelmiddel wat sterk beperkt wordt voor de (o.a.) boomkwekerijsector. Met beide toelatingshouders is druk overleg over eventuele reparatie van het etiket.

Door de ingestelde aflever- en opgebruiktermijn van het oude etiket is er dit jaar nog geen probleem voor de toepassing. Geprobeerd wordt om een eventuele aanpassing in positieve richting voor het etiket voor de einddatum van het opgebruik geregeld te hebben. Kumulus S verpakkingen met het oude etiket mogen verkocht worden tot 1 september 2017 en deze mogen op het bedrijf gebruikt worden tot 1 november 2017. Voor dit seizoen kan er dus nog Kumulus S gebruikt worden zonder de nieuwe beperkingen.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement