Toekomst potgrond: minder veen en alleen verantwoord gewonnen

donderdag 02 december, 2021

Op 23 november heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze ingaat op een in juli aangenomen motie ‘Turfvrije potgrond’. 

Met de motie is de regering opgeroepen om in samenwerking met o.a. de tuinbouwsector te onderzoeken hoe, en op welke termijn, het gebruik van turf en turfproducten in de professionele sector kan worden uitgefaseerd en vervangen. Dit meldt LTO Nederland.

LTO Nederland ondersteunt de ambities van de keten voor de inzet van hernieuwbare grondstoffen in organische substraten tot 2025. Ook ondersteunt LTO Nederland het verder terugdringen van veen in potgrond en substraat, daar waar dat in de teelten mogelijk is, ook na 2025. Daar is wel voldoende onderzoek en tijd voor nodig. De minister geeft aan de huidige ambities en vervolgstappen na 2025 verder uit te willen werken in een convenant met de substraatsector.

In juli hebben tien organisaties (waaronder LTO Nederland) betrokken bij de productie, het gebruik en de verkoop van potgrond en substraten een brief aan minister Schouten gestuurd over ambities en de stappen die al zijn gezet op het gebied van hernieuwbare grondstoffen en verantwoorde veenwinning. Daarin zijn stevige ambities genoemd voor de periode tot 2025 met betrekking tot de inzet voor hernieuwbare grondstoffen in organische substraten, zoals schors/bark, kokos, houtvezel, compost en schuimaarde.

 

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement