Indienen van nominaties Boom van het jaar 2021 kan tot 1-1-2021!

vrijdag 18 december, 2020

Begin oktober 2020 heeft de cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen een oproep gedaan om thema’s in te dienen voor ‘Boom van het jaar 2021’.

Met behulp van de binnengekomen reacties is het thema voor 2021 geworden: “Luchtzuiverende Bomen”.

De LTO Cultuurgroep voor Laan-, Bos- en parkbomen roept kwekers, handelaren en professionele gebruikers op om bomen die genomineerd kunnen worden voor de  “Boom van het Jaar 2021” aan te dragen.

Een belangrijke voorwaarde voor de betreffende bomen is dat het bomen betreft die voldoende vanuit de Nederlandse kwekers voor handen zijn.

Ook wordt bij de beoordeling gekeken of de boom gezond groeit, ook in landen die voor Nederlandse kwekers belangrijke exportmarkten zijn.

Het indienen van de te nomineren bomen kan tot 1 januari 2021, door een mailtje te sturen naar info@spam-protectltobomenenvasteplanten.nl

Wilt u bij het indienen van bomen ook aangeven waarom u vindt dat deze boom zo goed past binnen het thema ‘Luchtzuiverende Bomen’?

Het is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk om een foto van de betreffende boom mee te sturen.

 

In januari 2021 zal de Commissie Sortiment, bestaande uit deskundigen vanuit diverse geledingen, een voorstel doen van drie genomineerde bomen aan het bestuur van de cultuurgroep, waarna de verkiezingen gestart kunnen worden.

 

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement