Telers van Koeniga polystachiam Spartina pectinata en Celastrus orbiculatus opgelet!

vrijdag 03 mei, 2019 -  Anneke van Dijk
Deze drie plantensoorten komen misschien op de lijst van de Europese Unie met invasieve exoten. Onlangs zijn van deze plantensoorten de risicobeoordelingen gepubliceerd.

Plaatsing op deze Unielijst met invasieve exoten betekent dat deze plantensoort niet meer in de handel mag worden gebracht.

Teelt u een of enkele van deze soorten, en heeft u bezwaar tegen plaatsing op de Europese lijst, wilt u dit per ommegaande aan ons kenbaar maken?

Dit kan door een mail te sturen naar Anneke van Dijk, via avdijk@spam-protectlto.nl

Op basis van uw reacties zal worden bezien of we via Copa cogeca bezwaar aantekenen tegen opname van deze soorten op de Unielijst van invasieve exoten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Anneke van Dijk, tel. 06 11365628, avdijk@spam-protectlto.nl

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement