Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs BOL-stagiair

donderdag 09 maart, 2017
Vanaf 1 januari 2017 kunnen leerlingen met een stage in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw) een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Jongeren die een agrarische BOL-opleiding volgen en op hun stageplaats met trekkers werken hebben daarvoor een T-rijbewijs nodig. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Colland stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Inhoud van de regeling
Alleen de kosten die met ingang van 1 januari 2017 zijn gemaakt en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. De subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017, zolang het subsidieplafond nog niet is overschreden. Leerlingen kunnen via CAS, het Colland Administratie Systeem een aanvraag indienen. Dit loket is te vinden op www.colland-administratie.nl

Voorwaarden
De stagiair kan in aanmerking komen voor subsidie wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn te vinden in het uitkeringsreglement dat te downloaden is via CAS. Hierin staat ook alle informatie over aanvraag van de subsidie en de documenten die bij de aanvraag aangeleverd moeten worden.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Backoffice Colland via 0900 – 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief) of info@colland-administratie.nl

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement