symposium over de populier op 19 april a.s.

vrijdag 22 februari, 2019
Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos organiseert op 19 april a.s. een symposium over de populier. De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen.

In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.

Voorlopig programma:

 

09.00 uur      

Welkomstwoord
Patrick Jansen (Stichting Populier)

09.05 uur

De populier in het licht van actuele beheeruitdagingen en klimaatverandering
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer & dagvoorzitter)

09.15 uur

Populus, een zeer diverse familie van soorten en klonen
Paul Copini (Wageningen Environmental Research & Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

09.40 uur

 Kansen voor populieren in de stad
Jitze Kopinga (Stichting Populier)

10.05 uur

Ziekten en plagen van de populier
Marijke Steenackers (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

10.30 uur

Pauze

11.00 uur

Waarde van de populier voor de biodiversiteit
Luc De Keersmaeker (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

11.25 uur

De markt voor populierenhout
Jan Oldenburger (Stichting Probos)

11.40 uur

Kansen en beperkingen van populierenhout - het houtanatomisch perspectief
Ute Sass-Klaassen (Wageningen Universiteit)

12.05 uur

Lunch en gelegenheid tot het bezoeken van de infomarkt

13.30 uur

Excursie Beheer van populieren in bos, landschap en de stad
Jan van Veen (Staatsbosbeheer) & Bram Versprille

16.30 uur

Afsluitende borrel

  
Deelnamekosten: €40,- per persoon
U kunt zich alvast aanmelden via deze link
 
Meer informatie: info@populierenland.com of tel. 0317-466551

 

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement