Stichting hulpmaterialen verlengt afspraken met leveranciers van logokisten.

vrijdag 20 april, 2018 -  Raad voor de Boomkwekerij
De Stichting Hulpmaterialen geeft jaarlijks adviesprijzen af voor boomkwekerijfust. Er worden diverse vormen van fust in de boomkwekerijsector gebruikt, variërend van Utilisys klapkratten tot Palletboxen.

De stichting, waarin vertegenwoordigers namens handel en teelt vertegenwoordigd zijn, zorgt ook al vele tientallen jaren voor kwaliteitsafspraken met leveranciers van veenmankisten (hoog en laag). Dit type fust wordt veel gebruikt voor de handel van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Om een uniform en kwalitatief fust beschikbaar te houden voor het bedrijfsleven, zijn opnieuw afspraken vastgelegd met vier leveranciers, te weten Bekuplast, Ringoplast, Kunstoffabriek Coevorden en Beekenkamp. Deze partijen doen jaarlijks opgave van het aantal in de markt gebrachte kisten, welke volgens wettelijke voorschriften worden geproduceerd. De stichting zorgt bij tijd en wijle voor kwaliteitscontrole, uit te voeren door een onafhankelijk controle instituut.

Meer informatie, waaronder de adviesprijzen, is te vinden op www.raadvoordeboomkwekerij.nl.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement