Stand van zaken Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

vrijdag 12 april, 2019 -  Hans Koehorst
De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met de WAB. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Met de WAB wordt een breed pakket aan maatregelen geïntroduceerd die volgens het Kabinet moeten zorgen voor 'betere balans op de arbeidsmarkt'.

Eén van de meest in het oogspringende maatregelen is de invoering van een hoge ww-premie voor tijdelijke contracten en de lage ww-premie voor vaste contracten. Het Kabinet geeft aan dat werkgevers hiermee een keuze krijgen om via het type contract hun loonkosten te beïnvloeden. Vooral werkgevers met seizoenarbeid hebben deze keuze niet omdat zij uitsluitend vanwege de natuurlijke en klimatologische omstandigheden per definitie tijdeiijk werk hebben. Deze werkgevers met seizoenarbeid hebben daarmee geen keuze en zullen de hoge ww-premie, die fors hoger zal zijn dan nu, moeten betalen. LTO Nederland maakt zich, samen met andere sectoren met veel seizoenarbeid, sterk om seizoenarbeid onder de lage ww-premie te krijgen. Minister Koolmees ziet hierin vooral praktische bezwaren en verwijst naar onuitvoerbaarheid bij de Belastingdienst. Deze opstelling had hij in de Tweede Kamer en heeft dit recent ook aan de Eerste Kamer gemeld. LTO Nederland blijft samen met VNO-NCW en MKB Nederland strijden op het uitzonderen van seizoenarbeid omdat wij mogelijkheden zien om de praktische bezwaren weg te nemen. De organisaties zijn en blijven hierover in overleg met het Ministerie van SZW en leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelt de WAB naar verwachting in de laatste weken van mei. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ongewijzigd aanneemt is dit definitief en gaan alle maatregelen in per 1 januari 2020.

 Hans Koehorst

 Themaspecialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid

Meer nieuws

Uit het veld!

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement