Seniorenregeling Open Teelten per 1 april open.

donderdag 05 april, 2018
De in de CAO Open teelten afgesproken seniorenregeling is per 1 april open gesteld. Ofschoon het administratieve beheer van de regeling nog niet helemaal af is, kan er wel worden aangemeld. De regeling is niet onbeperkt open, dus al u belangstelling heeft als werkgever voor uw oudere medewerker is al vast aanmelden wel nodig.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

In het kort ziet het er als volgt uit:

Aanmelding voor de seniorenregeling voor 1 mei 2018 is mogelijk. Hiervoor richt Actor een voorlopig registratiesysteem in. De toetsing of werknemers die zich voor 1 mei 2018 hebben aangemeld daadwerkelijk van de seniorenregeling gebruik kunnen maken gebeurt op/na 1 mei 2018. Indien de toetsing positief is geldt met terugwerkende kracht de datum (datum en tijdstip van de aanmeldingsmail) van aanmelding. Het is goed om een leesbevestiging te vragen.

Emailadres voor de aanmelding: info@spam-protectcolland.nl. In de mail dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen:

Naam

Adres

Woonplaats

BSN nr. werknemer

Werkgeversnummer Colland

Voor verder inlichtingen kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn Land de Tuinbouw.

Suggesties over de regeling kunt u doorgeven aan Jan van Leeuwen, janvanleeuwen54@spam-protectgmail.com bestuurslid van LTO Bomen en Vaste Planten.

Meer nieuws

Kwekers brengen bezoek aan Floriade

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement