Schorskever uitgeroeid, aanvullende importeisen vanaf januari 2023

vrijdag 18 november, 2022

De twee bedrijven die getroffen waren door Euwallacea fornicatus, hebben deze uitheemse schorskever op aanwijzing van de NVWA succesvol uitgeroeid. Vanaf 11 januari 2023 gelden wel aanvullende eisen aan import van diverse waardplanten uit derde landen.

Foto NVWA: Boorgaatjes en boormeel van Euwallacea fornicatus op Ficus

Sinds april past de NVWA een gefaseerde aanpak toe om Euwallacea fornicatus, die in de EU de quarantaine-status heeft, uit te roeien. In de eerste fase moeten de besmette planten vernietigd worden en krijgt het getroffen bedrijf de gelegenheid zelf actie ertegen te ondernemen om van de besmetting af te komen.

In de tweede fase laat de NVWA alle hoog-risico planten op het bedrijf ruimen met een stamdiameter van 2 cm of meer. In de derde fase laat de NVWA alle waardplanten van Euwallacea fornicatus vernietigen.

Op de twee bedrijven is uitroeiing gelukt voordat de NVWA moest overgaan naar de tweede of derde fase. Hiervoor moesten de bedrijven wel ingrijpende maatregelen nemen en kosten maken. Na 12 weken monitoren was Euwallacea fornicatus niet meer aangetroffen.

Aanvullende eisen aan import

Voor diverse waardplanten van Euwallacea fornicatus, waaronder diverse boomkwekerijgewassen, gelden vanaf 11 januari 2023 aanvullende eisen aan import uit niet-EU-landen. Om de insleep te voorkomen moet bijvoorbeeld het land van herkomst of de productieplaats vrij zijn van Euwallacea fornicatus, of moet de stamdiameter kleiner zijn dan 2 cm.

Daarnaast kunnen ook nog aanvullende eisen gelden voor inspecties tijdens de teelt. Dat betekent dat derde landen nu al actie moeten ondernemen om aan de eisen per 11 januari 2023 te kunnen voldoen.

Bekijk hier om welke waardplanten het gaat.

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement