Scholingsvoucher biedt werknemers kansen om carrière te maken!

vrijdag 26 mei, 2017 -  Piet Verhoeven
Werkgevers in de teelt en handel van boomkwekerij incl. vasteplanten worden verzocht dit bericht onder hun werknemers te verspreiden.

Sociale partners in de sector Open Teelten Boomkwekerij vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Hiervoor is een individueel budget beschikbaar van 1500 euro dat een werknemer op eigen verzoek (en niet in opdracht van de werkgever) kan benutten voor het volgen van cursussen en opleidingen. Hiermee kan verdieping in de functie worden bereikt of zelf doorgroei naar een andere functie. Het gaat om aanleren van nieuwe vaardigheden of technieken. Alleen werknemers die aangesteld zijn conform de cao openteelten boomkwekerij komen hiervoor in aanmerking. Ook werknemers die niet langer dan 6 maanden voor de subsidieaanvraag werkeloos zijn geworden kunnen van deze regeling gebruik maken.  Alle informatie over deze regeling vindt u via deze link.
Scholingsconsulent Piet Verhoeven adviseert medewerkers gratis en onafhankelijk over deze regeling en kan helpen met de keuze welke cursus of opleiding interessant voor u is. Zo nodig kan hij je helpen met het indienen van de subsidieaanvraag (p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049)

Meer nieuws

Kwekers brengen bezoek aan Floriade

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement