Samenwerking bosplantsoenketen loopt

vrijdag 05 juli, 2024

De samenwerkende partijen in de bosplantsoenketen zijn bezig met het bespreken van hoogwaardig zaad- en plantsoenvraag voor de lange termijn. Staatsbosbeheer vraagt kwekers bij de oogst van met name eikels en beukennoten.

Onder voorzitterschap van André Wijnstra zullen de samenwerkende partijen, officieel getiteld Samenwerking Hoogwaardig Zaad- en Plantsoengebruik, drie tot vier keer per jaar bij elkaar komen: Staatsbosbeheer, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en BoHeZa. Dan zullen ze de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal bespreken, de behoefte voor de lange termijn en eventuele opschaling van zaadoogst en productie. De partijen zullen telkens drie jaar vooruitplannen: in aantallen, soorten en herkomsten. Dit alles is nodig voor de realisatie van de Bossenstrategie. Afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 22 mei bij NL Plants in Wernhout is ondertekend.

Onvoldoende oogstcapaciteit

Onlangs kwamen de samenwerkende partijen bij elkaar. Aan de orde kwam onder andere de zaadoogst komend najaar: bij Staatsbosbeheer is momenteel onvoldoende capaciteit om alle opstanden zelf te oogsten. Staatsbosbeheer vraagt daarom of kwekers en zaadhandelaren interesse hebben om te oogsten, voornamelijk in opstanden van eik (Quercus robur) en beuk (Fagus sylvatica), onder andere in het Liesbos (bij Breda). Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@spam-protectltobomenenvasteplanten.nl of info@spam-protecttreeport.eu. In de samenwerking zullen de verdeling en de beloning van geoogste zaden deze zomer worden uitgewerkt.

Verder is er gesproken over knelpuntsoorten deze zomer. Zo wordt er weer een tekort aan Prunus avium-zaad verwacht. Hierover wordt op korte termijn overleg gevoerd en een verdeelsleutel toegepast.

Eerste inschatting toekomstige vraag

Staatsbosbeheer en de Unie van Bosgroepen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een rapport over de toekomstige vraag naar plantmateriaal, naar aanleiding van de Bossenstrategie. De belangrijkste resultaten uit dit rapport, geschreven in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN; nieuwe naam), worden binnenkort gepubliceerd. Het zal een eerste inschatting zijn van de vraag naar plantmateriaal op korte en (middel)lange termijn, voor verschillende boomsoorten en voor de verschillende ambities uit de Bossenstrategie.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement