Reststromen van Natuurgebieden Verwaarden tot nuttige bodemverbeteraar voor boomkwekers.

vrijdag 09 november, 2018 -  Tom Bade van Natural Soil Improvement
Bij het beheer van natuurgebieden komen vaak reststromen vrij die mogelijkheden bieden om als nuttige bodemverbeteraar te kunnen worden aangewend. Dat is onder meer het geval voor de toplaag die vrijkomt ten behoeve van verschraling van de bodem in bepaalde natuurgebieden, of het plagsel dat vrijkomt bij het heidebeheer. Veel van deze stromen worden gezien als afval met de bijbehorende hoge kosten voor het verwijderen. Natural Soil Improvement en Landschap Overijssel zijn tegen die achtergrond met een bijdrage van de provincie Overijssel een project gestart om na te gaan of deze stromen – mogelijk met enige bewerking – kunnen worden omgezet in een hoogwaardige bodemverbeteraar.

De aanleiding voor deze samenwerking is het feit dat Natural Soil Improvement zogenaamde ‘Brickz’ produceert. Brickz zijn vierkante blokken riviersediment (in de volksmond ook wel ‘bagger’ genoemd) aangevuld met mycorrihza en ander bomenleven (bijvoorbeeld aaltjes). Dat alles op basis maatwerk, waarbij het idee is dat we hier te maken hebben met een product dat een oplossing biedt voor de bodemvragen van de ondernemer en niet is gericht op het wegwerken van afvalstromen. Brickz zijn dan ook een gepatenteerd product.

basisgedachte achter het project is dat het mogelijk moet zijn Brickz (groot of klein) te ontwikkelen op basis van de genoemde stromen en daarvoor een structurele keten op te zetten tussen de natuurbeschermingsorganisaties en de agrarische sector. Waarbij de natuurbescherming grondstoffen levert voor een product dat wordt afgenomen door (lokale/regionale) ondernemers.

Binnen het project richten wij ons primair op de boomkwekerij en de bollenteelt in de wetenschap dat hier mogelijk behoefte bestaat aan een dergelijk product (met veel organische stof e.d.).  Maar wij weten nog niet precies aan welke eisen het product moet voldoen. En als we dat weten moeten we ook nog proeven in het veld doen om te kijken of het product doet wat we met z'n allen willen dat het doet. Wij zijn dan ook op zoek naar een aantal boomkwekers en bollentelers die zouden willen meewerken aan een aantal veldproeven en daarmee willen fungeren als klankbord. Voor alle duidelijkheid merken wij op dat hier geen kosten aan verbonden zijn. Het gaat alleen om de (beperkte) inzet van tijd.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Tom Bade van Natural Soil Improvement (06 54787728) en die komt graag langs om kennis te maken en het project nader toe te lichten.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement