Regels voor bespuitingen per 1 januari 2018 aangepast.

woensdag 14 februari, 2018
Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe versie van het Activiteitenbesluit. Belangrijkste verandering is dat op het gehele perceel een driftreductie verplicht is van 75 %. (was 50%) Dit betekent dat uw spuit uitgerust moet zijn met 75% drift reducerende doppen of dat u een aanvullende techniek moet gebruiken om tot deze 75% reductie te komen.

Dit kan zijn met een verlaagde spuitboom of een bredere teeltvrije zone. Het voorstel vanuit de overheid was om ook de verplichte drukregistratie met deze wetswijziging in te voeren. Dit heeft LTO-Nederland weten te voorkomen door gerichte lobby-inzet. Het idee is dat door nieuwe technieken in de toekomst de driftreductie nog verder omlaag zal gaan en dat de beoogde driftreductie zeker niet gehaald zal worden met de drukregistratie.

De spuitvrije zone in de boomkwekerij blijft gehandhaafd op 5 meter bij opwaarts spuiten en 1 meter bij neerwaarts spuiten met luchtondersteuning. Ook wanneer er een vanggewas of windscherm geplaats is, wat zelf niet bespoten wordt is er een teeltvrije zone van 1 meter.

Tegenwoordig moeten ook onkruidspuiten smaller dan 3 meter gekeurd worden. Ook spuitfietsen etc moeten vanaf heden gekeurd zijn. Op dit moment is er alleen nog ontheffing voor rugspuiten. Spuiten smaller dan 3 meter krijgen dan een keuring voor 6 jaar. Een overzicht van bedrijven waar gekeurd kan worden kunt u vinden op www.skl.nl

P. (Peter) van 't Westeinde, Cemp

Mail: peter.van.t.westeinde@zlto.nl
M +31 6 218 534 49

Peter Van 't Westeinde

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement