Plantgezondheidsverordening

vrijdag 24 maart, 2017 -  Bron Naktuinbouw
Vanaf december 2019 gaat de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EG in. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Details worden de komende jaren uitgewerkt in zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Wij brengen u alvast op de hoogte van de belangrijkste aspecten.

Organismen

De huidige Fytorichtlijn kent verschillende categorieën quarantaine-organismen. De nieuwe Plantgezondheidsverordening gaat uit van drie categorieën:

  • Q (quarantaine-organisme)
  • ZP-Q (Zona Protecta)
  • RNQP (regulated non quarantine pests)

Om als een RNQP te worden geclassificeerd, gaan een aantal voorwaarden gelden:

  • Het is een ziekte/plaag die al voorkomt in de EU en slechts op bepaalde gewassen (teeltmateriaal) gereguleerd wordt.
  • Teeltmateriaal moet dan ook nog de belangrijkste verspreidingsbron zijn.
  • Als de ziekte/plaag voorkomt op het teeltmateriaal, moet er in de daaropvolgende teelt onacceptabele economische schade ontstaan.

Er kan een tolerantieniveau worden benoemd (nu geldt bij Q een nultolerantie). Heel vaak gaat bij een RNQP ook de norm ‘vrij bij aflevering….’ gelden. Er wordt rekening gehouden met de huidige quarantaine-organismen van bijlage II van de Fytorichtlijn en de huidige kwaliteitsorganismen (voor zover benoemd in de handelsrichtlijnen).

Om het hele artikel te lezen klikt u op deze link: http://www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening

 

 

 

 

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement