Per 1 januari 2019 verandert het Wettelijk Minimum Loon

donderdag 06 december, 2018 -  Werkgeverslijn
Normaal gesproken verandert het WML (Wettelijk Minimum Loon) twee per jaar, namelijk op 1 januari en 1 juli. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019 met 1,34% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2019 is:
LeeftijdWML jeugdloonpercentageWML per maandWML per weekWML per dag
22 jaar en ouder100%€ 1.615,80€ 372,90€ 74,58
21 jaar85%€ 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20 jaar70%€ 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19 jaar55%€ 888,70€ 205,10€ 41,02
18 jaar47,5%€ 767,50€ 177,15€ 35,43
17 jaar39,5%€ 638,25€ 147,30€ 29,46
16 jaar34,5%€ 557,45€ 128,65€ 25,73
15 jaar30%€ 484,75€ 111,85€ 22,37

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2019:

LeeftijdUurloon
22 jaar€ 9,82
21 jaar€ 8,35
20 jaar€ 6,87
19 jaar€ 5,40
18 jaar€ 4,67
17 jaar€ 3,88
16 jaar€ 3,39
15 jaar€ 2,95

Let op: de bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn! Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.

Bron: Werkgeverslijn

Meer nieuws

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO