Pennisetum setaceum en Baccharis halimifolia per 2 augustus 2018 verboden!

vrijdag 20 april, 2018 -  Cultuurgroep Vaste Planten
De cultuurgroep Vaste Planten wil het volgende onder uw aandacht brengen. Op veel verkoopsites wordt nog steeds de naam Pennisetum setaceum (Fraai lampenpoetsersgras) gebruikt voor de cultivars waarvan is vastgesteld dat het Pennisetum. advena betreft.

Op dit moment is er nog sprake van een overgangstermijn, maar die eindigt op 2 augustus 2018 en daarna is het verkopen van P. setaceum verboden. Om te voorkomen dat er - bij verkeerde naamgeving onterechte – handhavingsverzoeken komen, vragen we om de correcte naamgeving te gebruiken.

Verder blijkt dat dat Baccharis halimifolia (de struikaster), die sinds 2016 op de Unielijst staat, nog op enkele plaatsen via internet te koop wordt aangeboden. De verkoop van deze plant is niet toegestaan nadat de overgangstermijn van de initiële Unielijst in augustus 2017 is afgelopen.

Binnen Europa is een vrij verkeer van goederen. Het zou een slechte zaak zijn voor het imago van de Nederlandse sector indien in andere lidstaten planten worden aangetroffen onder de naam P. setaceum die ook een sterke gelijkenis vertonen met de verboden plant.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement