Hoe kies ik een bonafide en kwalitatief goed uitzendbureau?

vrijdag 05 maart, 2021

We hebben de vraag voorgelegd aan de werkgeverslijn. Wat adviseert de Werkgeverslijn op het gebied van kwalitatieve uitzendbureaus?

"Het is erg lastig om objectief te kunnen bepalen wat een bonafide en kwalitatief goed uitzendbureau is. Enig houvast biedt het SNA-keurmerk."

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico‚Äôs op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Van de totaal 14.000 uitzendbureaus is 34% gecertificeerd.

Daarnaast zijn er twee organisaties waar uitzendbureaus lid van kunnen worden: ABU en NBBU. In 2019 was 82% van alle uitzendkrachten in dienst van een ABU- of NBBU-lid.  Lidmaatschap wordt daar gekoppeld aan bepaalde normen. Een garantie voor succes hoeft dat niet perse te zijn. Ook leden van de ABU of NBBU gaan weleens in de fout.

Kortom: er zijn geen harde garanties te geven. Het is in algemene zin natuurlijk wel te adviseren om met een uitzendbureau het gesprek aan te gaan: "bent u aangesloten bij een organisatie en zo nee, waarom niet, wat doet u aan kwaliteit en zekerheid etc?". Maak op basis daarvan een keuze.

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement