Oudste Kultuurgroep Bos- en Haagplantsoen ontbonden.

vrijdag 24 mei, 2019
Tijdens de LTO Cultuurgroep vergadering Bos- en Haagplantsoen van afgelopen dinsdag 21 juni is de oudste Kultuurgroep, die als vereniging in 1926 opgericht werd, opgeheven. Deze Kultuurgroep had een zelfstandige status onder de NBvB (Nederlandse Bond voor Boomkwekers).

Op de foto van links naar rechts Bart Faasen, Janus Domen en Peter de Labie.

Per 1 januari 2011 is de NBvB geïntegreerd in LTO en de oude Kultuurgroep werd toen nog niet opgeheven. Het toenmalige bestuur ging over naar de Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen.

Afgelopen Dinsdag hebben de drie bestuursleden van de Kultuurgroep Bos- en Haagplantsoen zoals op de foto te zien is, de ontbinding getekend.

Alle drie de bestuursleden zitten ook al vanaf 2011 in de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen.

Samenstelling Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

In december 2018 is Bart Faassen afgetreden als voorzitter van de cultuurgroep en blijft wel bestuurslid. Peter de Labie neemt nu tijdelijk de voorzittersfunctie waar.

Het bestuur van de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen bestaat uit:

Peter de Labie (waarnemend voorzitter), Bart Faassen, Janus Domen, Martijn Poppelaar, Jurgen Denissen en Eric Kloosterhuis.

Aangezien steeds meer gewassen als haag geteeld worden, zal het bestuur uitgebreid worden met kwekers van andere gewassen, die ook als haag gekweekt worden, bijvoorbeeld coniferen, Laurier etc. Tevens zal een voorzitter benoemd worden.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement