Oproep vanuit Fruitgewassen Floriade

dinsdag 15 juni, 2021

De aanplant en aanleg van de inzending Fruitgewassen krijgt al fors gestalte. Er worden flinke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. In de aanloop naar de Floriade, maar ook tijdens de Floriade van 14 april 2022 tot en met 9 oktober 2022 moet het nodige gebeuren.

Daarbij hebben we uw hulp hard nodig.

Oproep aan leden, vrijwilligers en andere betrokkenen met groene vingers of fruitliefhebbers:
We zijn allemaal druk in ons eigen bedrijf, maar alleen door gezamenlijk een klein deel bij te dragen, wordt dit een succes. Daarom hebben we verschillende stuurgroepen opgezet die incidenteel of gedurende een bepaalde periode ingezet kunnen worden.

We zoeken nog mensen voor de volgende op te zetten stuurgroepen:

1.         stuurgroep onderhoud

2.         stuurgroep faciliteiten

3.         stuurgroep programma

 
Korte toelichting:

Stuurgroep onderhoud gaat over de onderhoudswerkzaamheden groeiseizoen 2021 en 2022 (verzorgen gewassen, onkruid, watervoorziening), bijhouden van lijst vrijwilligers, organiseren onderhoudsmiddag/dag, verzorgen F&B (eten en drinken) voor vrijwilligers.

Stuurgroep faciliteiten gaat over timmerwerk (banken en podium), losse elementen op inzending en de informatieborden.

Stuurgroep programma gaat over de invulling van het programma tijdens de opening van de Floriade. Welke demonstraties, lezingen, presentaties en rondleidingen worden onderdeel van het programma? Hoe wordt het bedrijfsleven en belangstellenden uit de sector fruit hierbij betrokken? Speerpunten zijn innovatie, techniek en educatie in de boomkwekerij en fruitteelt.

Wilt u deelnemen in een stuurgroep of kent u mensen die dat mogelijk willen doen, neem dan voor meer informatie contact op met Claudia Roelofs: claudia@spam-protectboomkwekerijroelofs.nl.

We zoeken ook verbindingen met onderwijs, onderzoek, techniek en het bedrijfsleven om tot een mooi programma te komen.

Of meld u aan via Facebookpagina Roelofs Boomkwekerij. Daar zullen we de nodige update en oproepen doen voor de werkzaamheden rondom de Floriade.

#trotsopdefruitteler en #trotsopdeboomkweker  ….Dit doen we samen.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement