Oproep (klein) glas: ga aan de slag met de nul-lozing!

maandag 19 maart, 2018 -  LTO
Bent u teler van gewassen en producten in de vollegrond, en heeft u daarnaast ondersteunend glas op uw bedrijf? Dan geldt sinds 1 januari 2018 dat u vanuit deze kas geen water meer mag lozen op oppervlaktewater, riool of bodem wanneer u in de kas gewasbeschermingsmiddelen of bepaalde reinigingsmiddelen gebruikt. Zelfs wanneer dat maar 1x per jaar is.

Het doel hiervan is te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is ook voor u belangrijk om het huidige middelenpakket voor u als teler beschikbaar te houden.

In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat u vanaf 1 januari het te lozen restwater vanuit de kas eerst moet zuiveren voordat u dit water loost. Als u overgaat op maximale recirculatie of geen gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen (definitie zie verderop), kunt u deze restwaterstroom beperken of zelfs helemaal voorkomen. In het najaar van 2017 hebben LTO Noord, ZLTO, LLTB en LTO Glaskracht Nederland u hierover op verschillende manieren geïnformeerd, o.a. via nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Heeft u al actie ondernomen om te zorgen dat u aan de zuiveringsplicht of aan de eisen van nul-lozing voldoet? U moet dat zelf aantonen bij controles! LTO kan u hier bij helpen.

Voor meer informatie en het stappenplan Nul-lozing klikt u HIER

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement