Openstelling POP3 - Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland 2017

dinsdag 08 augustus, 2017
Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen, gericht op het realiseren van wateropgaven. Ook ICT- en precisie-investeringen vallen hieronder. Minstens €10.000 per aanvraag.

Op 4 september 2017 aanstaande wordt de subsidieregeling POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (innovatie landbouw-water DAW) opengesteld. Ben je gevestigd in het gebied van waterschap Rijn IJssel, waterschap Rivierengebied, of waterschap Vallei en Veluwe, dan is dit wellicht voor jou interessant.

Via de onderstaande link vind je de detailinformatie over deze regeling: https://sharepoint.zlto.nl/dossier/project/Subsidiecoordinatie/EU%20subsidies/ELFPO%20POP3%202014%20tot%202020/DAW.docx

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement