Openstelling nieuwe exportstatistieken boomkwekerij en vaste planten

vrijdag 27 oktober, 2017
Op initiatief van de Raad voor de Boomkwekerij is recent een nieuw programma opgezet om inzicht te krijgen in exportstatistieken. Dit programma biedt exclusief voor deelnemers inzicht in de grootte en de groei van de internationale boomkwekerijmarkt per land en per periode.

Deelnemende bedrijven kunnen zowel hun eigen cijfers zien, als het totaal van alle deelnemende bedrijven. Bedrijven die boomkwekerijproducten of vaste planten verhandelen, kunnen op deze wijze de eigen resultaten benchmarken met de branche. Het programma biedt de bedrijven hiermee nieuwe inzichten, waaronder marktkansen. Individuele cijfers zijn alleen voor de betreffende deelnemer inzichtelijk, via een beveiligde internetverbinding. Vanuit TSD en InfoGroen software kost de maandelijkse aanlevering van de cijfers 2 minuten. Aanleveren is tevens mogelijk via Excel- en CSV-bestanden.

Exportcijfers.nl is een initiatief van de Raad voor de Boomkwekerij, Anthos en LTO Vakgroep bomen en vaste planten. Het initiatief is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het voormalige Productschap Tuinbouw. Mede door deze bijdrage is deelname aan dit programma tot en met eind 2019 gratis.

Heeft u interesse in deelname? Op www.exportcijfers.nl treft u meer informatie aan . Voor specfieke vragen kunt u contact opnemen met Bep van der Slot via telefoonnummer 0252 - 535 080 of per e-mail: exportcijfers@raadvoordeboomkwekerij.nl.

U kunt ook direct het inschrijfformulier en de overeenkomst naar het genoemde emailadres retourneren, dan zorgen wij voor verdere verwerking van uw gegevens.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement