Op weg naar 2030: wat is noodzakelijk om weerbaar te kweken?

vrijdag 19 november, 2021

Wat zou u in uw teeltsysteem veranderen, om dat systeem zo weerbaar mogelijk te maken tegen ziekten en plagen? Die weg zult u uiteindelijk wel moeten bewandelen richting 2030.

In 2030 is het namelijk de bedoeling dat teeltsystemen in de land- en tuinbouw, dus ook in onze sector, weerbaar en nagenoeg emissieloos zijn. Dat betekent duurzaam beheer van onkruid, schimmelziekten, insecten, aaltjes en andere schadelijke organismen. De overheid en het bedrijfsleven hebben dit afgesproken in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Iedere ondernemer zal moeten veranderen van gangbaar telen naar weerbaar telen. Om ondernemers hierbij te helpen, is LTO dit najaar het praktijkprogramma ’Weerbaarheid in de praktijk’ gestart. Tijdens de kick-off vertelde vaste plantenkweker Pieter Lucassen over de transitie op zijn bedrijf.

Innovatiekringen: kwekers met professionele ondersteuning

Iedere sector geeft invulling aan het praktijkprogramma. De LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen doet dit middels innovatiekringen. Elke innovatiekring zal bestaan uit een aantal kwekers met professionele ondersteuning. Gezamenlijk worden vraagstukken uit de praktijk opgepakt en zo goed mogelijk worden opgelost: door bijvoorbeeld iets compleet anders te doen dan wat u gewend bent in de praktijk.

De eerste innovatiekring is inmiddels opgezet in regio Boskoop, in nauwe samenwerking met Greenport Regio Boskoop en Delphy. Zes kwekers van siergewassen zijn hierbij betrokken en hebben vraagstukken aangedragen om aan te pakken. De bedoeling is dat resultaten worden gedeeld met andere kwekers en worden uitgewisseld met andere innovatiekringen.

Ook innovatiekringen in andere regio's

Andere innovatiekringen worden nu in de regio's Zundert, Opheusden en Horst a/d Maas opgezet, in samenwerking met de betreffende regionale vakorganisaties Treeport Zundert, Tree Centre Opheusden en Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas. Naast Delphy zijn hierbij Compas Agro en GroeiBalans betrokken.

Weerbaar en vrijwel emissieloos in 2030: dat jaar ligt dichterbij dan u misschien denkt. Om zaken anders in de praktijk te kunnen aanpakken dan u gewend bent, is het noodzakelijk om daar nu al over na te denken en mee te beginnen. Vragen hierover? Neem contact op met Anneke van Dijk (avandijk@spam-protectlto.nl) of Arno Engels (arno@spam-protectltobomen.nl).

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement