Op- en zijwaartse bespuitingen in de boomteelt: vanaf 1 januari 2021 is 75 % emissiereductie verplicht.

vrijdag 03 juli, 2020

In het activiteitenbesluit is beschreven dat het verplicht is om te spuiten met een techniek en bijpassende dop en spuitdruk die minimaal 75% emissiereductie realiseert. De boomkwekerijsector heeft tot 1 januari 2021 hiervoor ontheffing voor de op- en zijwaartse bespuitingen. Daarna moet de sector hier wel aan voldoen.

Foto: de nog niet uitontwikkelde Mastspuit

De gebruikte spuittechniek en de gebruikte doppen moeten erkend zijn en op de lijsten Drift Reducerende Technieken (DRT lijst) en Drift Reducerende Doppen (DRD lijst) zijn opgenomen.

Hier ligt op zijn minst nog een grote uitdaging voor de sector. Uit een inventarisatie blijkt dat er slechts één erkende combinatie van spuittechniek/dop op dit moment is waarmee voldaan kan worden aan 75 % driftreductie.

In een werkgroep, opgezet vanuit de vakgroep, zal de komende zomermaanden worden gewerkt aan een overzicht van beschikbare technieken en doppen waarmee 75 % emissiereductie kan worden behaald. Aan de hand hiervan kunnen acties worden ingezet op de technieken en doppen ook erkend te krijgen.

In de werkgroep zullen we ook kijken naar knelpunten die nog overblijven en mogelijke voorstellen doen om ook deze knelpunten op te lossen. Over een van deze knelpunten informeerden we u al eerder in onze nieuwsbrief, namelijk de bespuitingen in de hoge laanbomen. Op dit moment is hiervoor nog geen spuitmachine beschikbaar.

De route naar erkenning van spuittechnieken en doppen is geen snelle route. Ook als technieken en doppen al beschikbaar zijn in bijvoorbeeld andere sectoren, dan zal toch een goede onderbouwing worden gevraagd met meetgegevens voor de  toelating in de boomkwekerijsector.

We zullen er deze zomerperiode in ieder geval hard aan werken, zodat er voor u ook duidelijkheid komt over de technieken en doppen die erkend zijn en dus toegelaten voor gebruik na 1 januari 2021.

 

 

Meer nieuws

Droevig bericht

Bericht van de CEMP coöperatie

Vakbeurzen: meedoen of bezoeken?

HEFTRUCK, VEILIGHEID VOOROP

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement