Ontwikkelingen cultuurgroep vaste planten

vrijdag 18 september, 2020

Afgelopen donderdagavond 17 september vond de vergadering van het bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten plaats.

I.v.m. Covid-19 vond deze vergadering digitaal op afstand plaats. Samen op een locatie vergaderen is prettiger, maar een bijkomend voordeel van op afstand vergaderen is dat er tijd gewonnen wordt, omdat er niet gereisd hoeft te worden.

In dit nieuwsbericht informeren we u over enkele ontwikkeling waar het bestuur mee bezig is:

Stibosplein Boskoop:

Voor veel vaste plantenkwekers is het stibosplein belangrijk i.v.m.de uitwisseling van planten. We zien, en dat geldt zeker tijdens de piekmaanden, dat er ruimtegebrek is op het plein. Een belangrijke oorzaak is dat de hoeveelheden groter zijn geworden en daardoor de vrachtwagens door de jaren heen ook. Vanuit de cultuurgroep is er een gesprek geweest met Greenport Boskoop over dit knelpunt. In het najaar zal er weer verder gekeken worden hoe dit ruimteprobleem naar de toekomst aangepakt kan worden. Enkele kreten die hier naar boven komen zijn: uitbreiden, verplaatsen, efficiënter indelen.

Studiegroep vaste planten ‘Assortiment’ en ‘Duurzaamheid’:

Het streven is om met elke studiegroep 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar te komen. Door de Covid 19 ontwikkelingen zijn deze bijeenkomsten die gepland waren vanaf maart, niet doorgegaan. Vanuit de cultuurgroep wordt er wel alvast nagedacht over mogelijke bijeenkomsten, zodra de RIVM richtlijnen dit weer toelaten. Voorzichtigheid is hierbij op zijn plaats.

Studiegroep voor Jonge Ondernemers/medewerkers in oprichting!

De cultuurgroep ziet het als een toegevoegde waarde om een studiegroep op te richten voor Jonge ondernemers. Het doel is om bedrijfsbezoeken te organiseren, om op die manier veel van elkaar te leren. Tevens kunnen tijdens de bijeenkomsten, afhankelijk van de behoefte en wensen van de deelnemers, bepaalde onderwerpen aan de orde komen.

Deelnemers aan deze studiegroep kunnen ondernemers zijn, maar ook medewerkers van een bedrijf of iemand die in de toekomst het bedrijf gaat overnemen.

Mocht u of een van de medewerkers interesse hebben dat kunt u dat al kenbaar maken door een mailjte te sturen naar gerrit@spam-protectltobomen.nl

Floriade ontwikkelingen:

De ontwikkelingen op de Floriade gaan gestaag door. Dit moet ook wel want voordat de Floriade in april 2022 open gaat moet er nog heel wat gebeuren, overigens gebeurt er ook heel veel. Het geheel ziet er positief uit. Het gaat een hele bijzondere Floriade worden.

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft is er voor de vaste planten een beplantingsplan gemaakt door de landschapsarchitecten. Vanuit de vaste Planten zijn de contactpersonen naar de Floriade: Peter Heutinck en Onno Zonneveld. Verder doet Jos de Jong van het teeltbedrijf Gebr. Heutinck ook veel werk m.b.t. de invulling van de vaste plantenlijst op de Floriade.

Momenteel wordt gewerkt aan de beplantingslijsten voor najaar 2020 en voorjaar 2021. De bedoeling was dat vanaf 1 september 2020 met planten werd begonnen, maar dat wordt 1 oktober 2020

In het najaar van 2021 vindt ook nog een aanplant van vaste planten plaats, omdat de geplande plekken nog niet allemaal plantklaar zijn.

Vaste Plantenkwekers hebben intekenlijsten ontvangen, waarop ze kunnen aangeven wat zij kunnen en willen leveren.

Peter Heutinck gaf tijdens de cultuurgroep vergadering aan dat er al behoorlijk wat reacties binnen komen op de intekenlijsten voor het leveren van vaste planten op de Floriade. Dit begint naar tevredenheid te lopen.

Meer nieuws

Certificering.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement