NOW-verrekening

vrijdag 11 september, 2020

Deze week berichtte SZW-minister Koolmees schriftelijk aan de Tweede Kamer over de procedure voor definitief vaststellen van de NOW-uitkering. Streven is dat dit verzoek vanaf 7 oktober voor NOW 1 in te dienen is. Bij dit proces, is een voorname rol weggelegd voor accountants. SZW publiceerde het vereiste protocol voor accountants.

Hierin staat uitgelegd (op pag. 9) wat tot omzet wordt gerekend:

  • Van belang is dat de term netto-omzet breed is gedefinieerd in artikel 1 lid 2. In de toelichting op de regeling is opgenomen dat hieronder ook baten, giften, overige ontvangsten en subsidies vallen. Dit betekent dat andere compensaties door andere regelingen, zoals de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 en ondersteuning voor zorgaanbieders dienen te worden meegerekend.

De tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel wordt dus verrekend via de definitieve vaststelling van de NOW-uitkering. In Update #43 attendeerde de crisisorganisatie erop dat ondernemers die NOW-uitkering aanvroegen, hun aanvraag voor tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel zullen moeten wijzigen, vóórdat ze deze (laten) vaststellen; zie bericht‘Actie vereist na NOW-aanpassing’

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement