Nieuws over voortgang nieuwe HBN-voorwaarden.

woensdag 19 juli, 2017 -  Gerrit Peeters Werkgroep HBN
Vanuit de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten is een werkgroep bezig om de HBN voorwaarden tegen het licht te houden. Er zijn veel Handelsvoorwaarden in omloop, waarbij de HBN de meest gebruikte zijn.

Daarnaast worden de HBN als een sterk merk gezien en worden door veel eindafnemers zoals o.a. tuincentra en handel gebruikt. Om de rust in de sector te behouden is het niet wenselijk dat er naast de HBN ook nog andere Handels Voorwaarden opgesteld worden.

De laatste update van de HBN heeft in 2008 plaatsgevonden door de Raad van de Boomkwekerij, bestaande uit LTO en Anthos. Door alle ontwikkelingen in de sector en om ons heen is het nodig deze voorwaarden weer te herzien.

De LTO werkgroep is bezig met een gedegen voorbereiding op de nieuwe HBN en zal Anthos uitnodigen om ook een gedegen voorbereiding te doen, waarna LTO samen met Anthos de nieuwe HBN kan samenstellen. We willen verwarring  voorkomen die ontstaat als er nog meer andere voorwaarden opgesteld worden.

Cultuurgroepen worden betrokken in opstellen nieuwe standaard Kwaliteitsnormen en de juiste maatvoeringen.

Bij goede HBN horen ook de juiste standaard kwaliteitsnormen en de juiste beschrijving van maatvoeringen. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen weet hoe je die toepast. De werkgroep zal de cultuurgroepen betrekken in het aanpassen en aanvullen van de bestaande standaard kwaliteitsnormen en maatvoeringen. Een uitgangsdocument zou bijvoorbeeld het “kwaliteitsnormenboek” kunnen zijn.

Naast de HBN zal ook aandacht besteed worden aan het Scheidsgerecht, waarbij gedacht wordt aan een mogelijk “eigen Scheidsgerecht”.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement