Nieuwe Naamlijsten Houtige Gewassen en Vaste Planten

dinsdag 14 september, 2021

Naktuinbouw heeft de nieuwe edities (2021-2025) van de Naamlijst Houtige Gewassen en de Naamlijst Vaste Planten gepubliceerd. Er zijn circa 17.000 nieuwe namen toegevoegd.

De toevoegingen zijn voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van ruim 45.000 houtige gewassen en 30.000 vaste planten. Het zijn de gestandaardiseerde namen uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten. In totaal zijn nu meer dan 95.000 namen geregistreerd.

Belangrijkste wijzigingen

  • Toevoeging van ruim 17.000 nieuwe namen: ruim 8.200 houtige gewassen en bijna 8.800 vaste planten.
  • Diverse taxonomische veranderingen van namen, in samenspraak met bedrijfsleven.
  • Bij ruim 4.000 nieuwe cultivars is de status van kwekersrechtelijke bescherming toegevoegd.

Onder toezicht van ENA en ISU

De European Nurserystock Association (ENA) houdt toezicht op de Naamlijst Houtige Gewassen. De Naamlijst Vaste Planten staat onder toezicht van de Internationale Stauden Union (ISU). Daarmee zijn de namenlijsten in de boomkwekerijsector internationaal leidend voor het bepalen van de juiste schrijfwijze, en voor de voorkeursnamen van loofhout, coniferen, fruitbomen/planten en vaste planten. Door de samenwerking met de ENA en de ISU zijn de naamlijsten wetenschappelijk en wettelijk correct en praktisch werkbaar.

Vanaf 2014 zorgt Naktuinbouw voor de naamsregistratie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere registrerende en coderende partijen, met name Varb en Floricode. De nieuwe namen zijn vooral aangemeld door kwekers via deze partijen, via de partijaangifte bij Naktuinbouw en door leden van de ENA en ISU.

Bestellen

De lijsten kunnen via www.internationalplantnames.com worden besteld. Op deze site is de database ook te raadplegen. De naamlijsten zijn ook als boekjes af te halen bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen: de Naamlijst Houtige Gewassen kost €60 en de Naamlijst Vaste Planten €50.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement