Nieuwe bodem- en waterbeleid raakt vrijwel alle grondsoorten en teelten

vrijdag 25 november, 2022

Het nieuwe bodem- en waterbeleid zal vrijwel alle grondsoorten en teelten raken, zo stelt LTO Nederland na de publicatie van kabinetsbrieven op 25 november.

In de kabinetsbrieven (zie onder andere hier) staan volgens LTO Nederland opnieuw beperkingen zonder perspectief voor ondernemers in de hele land- en tuinbouw. LTO roept daarom de Tweede Kamer met klem op om de lijn van het rapport-Remkes te volgen: kom tot een landbouwakkoord, geef ruimte aan de gebiedsprocessen en biedt toekomstperspectief voor de ondernemers.

Het kabinet wil de grondwaterstand in zowel de laagveengebieden als de hoge zandgronden verhogen. Daarnaast wil het bij hoge zandgronden inzetten op grootschalig herstel van beekdalen. Deze keuzes zijn voor LTO onaanvaardbaar, omdat die een zeer grote impact hebben op vrijwel alle grondsoorten en teelten.

Grondwateronttrekkingen beperken

Daarnaast wil het kabinet landbouwgrond uit productie nemen voor onder andere waterberging, en grondwateronttrekkingen in en rondom Natura 2000-gebieden beperken. LTO vindt dat onnodig en pleit voor maatwerk in de gebiedsprocessen.

Het kabinet wil wel waardevolle landbouwbodems beschermen. Dat vindt LTO positief, maar vraagt zich af hoe dat nog mogelijk is na alle aangekondigde beperkingen, en hoe dit concreet in beleid wordt vertaald. Positief is volgens LTO ook dat grondwateronttrekkingen vooralsnog niet vergunningsplichtig worden gesteld.

Duiding in webinars

Om verdere duiding te geven aan de inhoud van de kabinetsbrieven, organiseert LTO voor leden komende week twee webinars:

Dinsdag 29 november 20.00 uur: ‘Water en bodem’: meld u hier aan.

Woensdag 30 november 20:00 uur ‘Stikstof en NPLG’:  meld u hier aan

Beide webinars zullen na aanmelding ook terug te kijken zijn. Reacties en vragen op de kabinetsbrieven kunt u sturen naar: webinar@spam-protectlto.nl.

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement