Nieuwe aanpak Inspectie SZW: bij arbeidsongeval verbeterplan in plaats van boete

vrijdag 16 oktober, 2020

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat arbeidsongevallen op een nieuwe manier aanpakken. Inspecteurs hebben naast het gebruikelijke ongevalsonderzoek ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten bij bedrijven waar een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens het werk. 

Bron: Stigas

Een werkgever kan bijvoorbeeld gevraagd worden om zelf de toedracht van een ongeval in kaart te brengen en een verbeterplan te schrijven. Deze aanpak geldt voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. De nieuwe aanpak heeft als doel herhaling van dit soort ongevallen te voorkomen en de veiligheid op het werk te verbeteren.

Stijgend aantal

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland neemt toe. De Inspectie SZW wil dat de veiligheid in bedrijven verbetert en daarmee het aantal arbeidsongevallen daalt. Dat wil de Inspectie bereiken door onder bepaalde voorwaarden bedrijven zelf onderzoek te laten doen naar arbeidsongevallen: wat ging er mis, hoe had dat voorkomen kunnen worden en hoe zorg je ervoor dat het niet nog eens gebeurt? De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werkgever in orde maken.

Voor meer informatie:

www.stigas.nl/nieuws/nieuwe-aanpak-inspectie-szw-bij-arbeidsongeval-verbeterplan-plaats-van-boete/

Meer nieuws

Certificering.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement