Neonicotinoïden: toelatingen in buitenteelten gaan vervallen

woensdag 09 mei, 2018 -  Anneke van Dijk
Op 27 april ’18 stemden de EU-lidstaten in met het voorstel van de Europese Commissie om voor drie neonicotinoïden de toepassing in de buitenteelten te verbieden. De risico’s voor bijen en andere bestuivers vormden de aanleiding voor dit besluit.

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen voortaan alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen, wanneer aan een aantal strenge eisen, waaronder zuivering van afvalwater, is voldaan.

In de sector Bomen & Vaste Planten betekent dit dat o.a. de middelen Admire en Actara niet meer kunnen worden toegepast. Er zijn namelijk meer merknamen met dezelfde actieve stoffen op de markt.

 

LTO Nederland vraagt  om  uitzonderingen mogelijk te maken

Door LTO Nederland is erop aangedrongen om uitzonderingen op dit verbod mogelijk te maken, wanneer voldoende risicobeperkende maatregelen zijn genomen. In een brief aan Tweede Kamerleden is dit onder de aandacht gebracht in de week voorafgaand aan de stemming over dit verbod.

LTO Nederland vreest dat een verbod op gebruik van deze drie neonicotinoïden zal leiden tot gebruik van meer middelen later in het teeltproces, met een hogere druk op het milieu.

Zie ook het statement van LTO Nederland hierover.

 

Ingangsdatum

Het besluit van de Europese Commissie treedt in werking twintig dagen na publicatie in het officiële orgaan van de Europese Unie. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit mogen de middelen nog zes maanden worden (op)gebruikt. Voor met deze middelen behandeld zaaizaad geldt dezelfde termijn, tenzij het zaad is bedoeld voor planten die hun hele levenscyclus in de kas staan.

 Project Blij met de bij

Binnen het Koepelproject Plantgezondheid is aandacht besteed aan behoud van vitale bijen. Zie hiervoor de resultaten van het project: Blij met de Bij en de leaflet over luisbestrijding.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO