Na 1 januari 2018 geen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en de huidige middelen verdwijnen langzaam?

vrijdag 13 oktober, 2017
Op dit moment werkt de Coördinator Effectief Middelen en maatregelen Pakket (CEMP), Peter van ’t Westeinde, nog op het restbudget dat vanuit het oude PT (Productschap Tuinbouw) beschikbaar was. Dit geld is in het verleden betaald door alle boomkwekers in Nederland en per 1 januari 2018 is dit geld op en kan de Cemp niet meer betaald worden. Hoe nu verder?

Vanuit dit budget is de afgelopen jaren veel werk verricht aan het behoud van een effectief middelenpakket in onze teelten. Enkele voorbeelden zijn het behoud van o.a. Merpan Spuitkorrel voor de vruchtboomteelt en de teelt van Buxus. Ook de toelating van de grassenmiddelen Agil en Centurion Plus zijn door werk van de CEMP toegelaten. Ook wordt op dit moment druk gewerkt aan het behoud van de zwaveltoepassingen in de boomkwekerij en aan de verschillende knelpunten die er nog bestaan binnen de Boomkwekerij. Te denken valt hierbij aan Taxuskever, onkruidbestrijding, tripsen en wantsen.

Het PT-budget is echter aan het einde van dit kalenderjaar op. De pot is leeg. De Vakgroep vraagt zich nu dus af hoe we nu verder moeten. Vinden wij het als sector belangrijk genoeg dat er gewerkt blijft worden aan ons middelenpakket. Willen wij dat onze sector onder de aandacht gebracht blijft worden bij de chemische industrie zodat ze de boomkwekerij niet vergeten. Het is meestal de gemakkelijkste weg om bij de aanvraag van een middel de boomkwekerij ‘erbij te zetten’. Achteraf repareren is mogelijk maar het kost geld en het duurt langer. Meestal is het voor een toelatingshouder eenvoudig om boomkwekerij erbij te zetten op het etiket alleen moeten ze op die mogelijkheid gewezen worden. Onze CEMP zorgt daarvoor.

Voor wat betreft de ‘groene’ en de laagrisico middelen is er ook werk aan de winkel. Het Ministerie van EZ heeft besloten dat de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) op termijn kan verdwijnen. Op dit moment loopt een inventarisatie in alle sectoren en al snel bleek dat alle middelen die daarop staan zeer belangrijk zijn voor IPM (Integrated Pest Management) in alle sectoren. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat chemische middelen ingezet worden zijn de RUB-middelen juist keihard nodig. In de komende 2 jaar moeten deze middelen geplaats worden op de EU-lijst van Basic Substances, of op een andere manier behouden blijven. Dit is een gezamenlijke inzet vanuit alle sectoren waarbinnen de boomkwekerij zeker ook aan zet is. Nog een reden om dit werk in de toekomst niet verloren te laten gaan.

De vakgroep beraadt zich momenteel of de Cemp werkzaamheden na 1-1-2018 in de huidige vorm, of in een afgeslankte vorm voortgezet kunnen worden. Teven wordt gekeken of er financien middelen gevonden kunnen worden waar de Cemp-werkzaamheden mee gefinancierd kunnen worden. Een pijnlijk feit is dat de Cempwerkzaamheden zonder financiering na 1-1-2018 stoppen.

Peter Van 't Westeinde

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement