’Met innovatiekring zoeken naar Ilex remmen zonder chemie’

vrijdag 26 november, 2021

In regio Boskoop loopt nu de eerste innovatiekring rond weerbaar kweken. Collin Rijkaart is een van de deelnemende kwekers. Hij wil graag Ilex verticillata remmen zonder chemische middelen.

Arno Engels

Collin is eigenaar van Boomkwekerij M.J. Rijkaart in Boskoop, met potgekweekte Clematis en snijheester Ilex verticillata als hoofdteelten. Samen met vijf andere kwekers uit zijn regio doet hij mee aan de eerste innovatiekring. Die is door de LTO Vakgroep, Greenport Regio Boskoop en Delphy opgezet rond weerbaar kweken. Doel is een systeemdoorbraak te creëren richting 2030, zodat teelten dan weerbaar en nagenoeg emissieloos zijn.

Waarom doe je mee aan de innovatiekring?

„Om twee redenen. Ten eerste ben ik zoekende naar teelttechnische verbeteringen om te kunnen remmen in de snijteelt van Ilex verticillata. Dat is puur bedrijfsmatig. De innovatiekring zie ik nu ook als een kans voor het vak, om het product Ilex er beter van te kunnen maken, dus voor alle kwekers.”

Hoe gebeurt het remmen tot nu toe?

„Vroeger was daminozide, Alar, het heilige middel, maar dat is nu verboden in buitenteelten. Binnen mag het nog wel, maar wij kweken Ilex buiten. Het alternatieve middel, Regalis, hebben we twee jaar kunnen testen, maar dat waren juist twee droge zomers. Dit jaar was het een nat seizoen. We zien daarom nog niet dat het ultiem werkt, en we weten ook nog niet de langdurige werking op de struik­en – onze oudste struiken zijn meer dan 50 jaar in productie. Het middel kan ook over een paar jaar weer verboden zijn. Wat dan?”

Remmen van de struiken blijft noodzakelijk?

„Jazeker, dat moet. Als de bessen erin komen, willen de struiken toch nog gaan uitlopen, komt er naschot in. Daardoor kun je niet de gewenste kwaliteit bestakken krijgen.”

Welk vraagstuk heb je ingebracht in de innovatiekring?

„De zoektocht naar een niet-chemische manier van remmen. We dachten meer met het mes te gaan werken, ofwel de struiken ondersnijden, in combinatie met beter afgestemde voeding en watervoorziening. Droger telen is niet aan de orde, maar we willen ook niet te nat telen en ook nog wel het gras tussen de struiken kunnen maaien.”

Meer naar precisieteelt toe?

„Ja, als dat mogelijk is. Niet zoals in de akkerbouw, met machines en gps hectares plaatsspecifiek bijvoorbeeld bemesten. Maar we kunnen wel vakjes maken in een perceel en bijvoorbeeld stroken van 10-20 meter apart behandelen, registreren wat er allemaal gebeurt in de grond en in de struik.”

Heb je al een drone laten vliegen voor data?

„Ja, René van Tol (Delphy) heeft bij ons een drone ingezet op 1 ha kwekerij. Alle data worden nu uitgewerkt; we willen graag weten hoe groot de takken bijvoorbeeld werkelijk per vierkante meter zijn geworden. Wat is de variatie daarin? Waar kun je dan wel of niet met een mes gaan werken? Als het gewas staat te groeien, moet je wel ingrijpen zodat de takken niet doorgroeien en vertakken. De grootste uitdaging is wel het weer: als je in januari zou ingrijpen in de teelt, weet je nog niet hoe het komend groeiseizoen zal zijn.”

Dat alles bespreek je in de innovatiekring?

„Ja, en we hopen allemaal wijzer van elkaar te worden. Iedere deelnemer heeft een onderwerp ingebracht, echt praktijkgericht. Ook in de andere onderwerpen ben ik geïnteresseerd. Iedere kweker doet vaak iets op zijn eigen manier, maar ik vind niets mooier dan open met elkaar communiceren en ons vak naar een hoger niveau te tillen.”

Arno Engels

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement