Met en voor elkaar.

dinsdag 25 februari, 2020

Afgelopen week was ik aanwezig op de jaarvergadering van de plaatselijke ZLTO afdeling. Het was een roerig jaar geweest want met al die protesten in Den Haag en Den Bosch en alles wat daar mee te maken had was de afdeling erg druk geweest. Toch had men vooraf ook niet gedacht dat juist door deze protesten het bestaansrecht  van de regionale afdeling werd versterkt. Leden voelen nu juist die saamhorigheid en door het samen opkomen voor hun belangen voelt men zich sterk. En als dan blijkt dat 85% van de Nederlanders achter de ‘boeren’ staat geeft dat een enorme boost.

Sander Hendrikx

Het resultaat was dat de zaal tijdens de vergadering bomvol zat en dat er 6 nieuwe leden bij waren gekomen die ooit in een ver verleden afscheid van deze club hadden genomen onder het mom van: ‘Wat doen ze nou voor mij? Het wordt toch wel geregeld. Soms moet er misschien eerst een crisis komen voordat mensen inzien dat je samen sterker bent dan alleen.

Voor ons als boom-, vaste planten kwekers en zomerbloementelers zit het op dit moment eigenlijk allemaal redelijk mee en lijkt een crisis ver weg. We hebben door de zachte winter goed door kunnen werken, de handel loopt goed. En het imago van groen in steden en daarbuiten is volgens mij nog nooit zo goed geweest.

Geen vuiltje aan de lucht lijkt het. Ik heb immers uit eigen ervaring ondervonden dat je nooit moet zeggen dat je er bent op een moment dat alles mee zit. Er zijn altijd dingen die beter kunnen of dingen waar je je zorgen over maakt. Zo maak ik me momenteel zorgen over de ondernemersgroepen. Deze ondernemersgroepen zie ik persoonlijk als het beste middel om leden te verbinden en samen op te laten trekken voor hetzelfde doel, namelijk van elkaar leren en dat vertalen naar het eigen bedrijf. Ik heb afgelopen jaar enkele van deze bijeenkomsten bezocht en haal daar dan ook weer informatie op die ik door kan vertalen naar de vakgroep. Ik weet dat er onvrede heerst over de gang van zaken omtrent deze groepen. We zijn er als vakgroep momenteel mee bezig en hopen dat deze onvrede omgebogen kan gaan worden naar een goede samenwerking vanuit de LTO organisatie naar de ondernemersgroepen en hun begeleiders. We doen het immers allemaal met en voor elkaar.

Sander Hendrikx

Bestuurslid vakgroep

Meer nieuws

Talentboom vanuit je hangmat.

Opleiding over kwekersrecht

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement