Mechanisatiedag onkruidbeheersing vruchtbomen

donderdag 08 juni, 2023

Er komt nu ook een innovatiekring in de landelijke vruchtboomsector. Op de planning staat alvast een mechanisatiedag deze zomer met de focus op onkruidbeheersing.

De innovatiekringen die sinds vorig jaar in onze sector lopen, zijn opgezet vanuit de regio’s: Boskoop, Zundert, Opheusden, Horst a/d Maas en Midden-Brabant. De vruchtboomsector is meer landelijk en de teelt van vruchtbomen en -onderstammen is een specialisatie op zich. Afgelopen dinsdag werden bij Botden & van Willegen Fruitbomen in Sambeek vraagstukken rondom weerbaar telen besproken. Ook Esther Hessel was erbij, zij zal de innovatiekring vruchtbomen begeleiden met steun vanuit de LTO Cultuurgroep Fruitgewassen.

Grond vers en schoon

Onkruidbeheersing blijft een van de belangrijkste aandachtspunten in de vruchtbomen. Vanaf 2030 wordt dit een grote uitdaging, wanneer teelten ‘weerbaar’ en ‘nagenoeg emissieloos’ moeten zijn en het chemische middelengebruik verder gereduceerd moet zijn. De uitdaging ligt in het effectief, en met steeds minder personeel, onkruidvrij houden.

Voor de tweejarige vruchtboomteelt moet de grond vers en schoon zijn, vrij van bodemziekten, -plagen en in elk geval van probleemonkruiden zoals knolcyperus. In de praktijk valt de onkruidbeheersing niet altijd mee op percelen (die meestal gepacht zijn).

Betaalbaar en rendabel

Kwekers hebben behoefte aan innovatieve machines voor een zo efficiënt mogelijke onkruidbeheersing, maar een machine moet natuurlijk wel betaalbaar zijn en rendabel zijn voor de teelt. Tegen onkruid staat ook autonoom rijden in de belangstelling. Vanuit de innovatiekring is daarom het plan om begin/medio juli een mechanisatiedag voor de vruchtboomsector te organiseren, op een vruchtboomkwekerij. Daar zullen dan de nieuwste technieken gedemonstreerd worden. Meer info volgt nog.

Daarnaast is het plan om vruchtboomkanker en bloedluis verder onder de loep te nemen in de innovatiekring vruchtbomen. Het meerjarige ketenproject rond vruchtboomkanker is afgerond; rond dit thema zijn nog vragen. Bloedluis, tot slot, lijkt meer voor te komen dan jaren geleden. In de innovatiekring zal onderzocht worden of er meer informatie beschikbaar is over het ontstaan en beheersen van bloedluis.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement