LTO-voorman Sjaak van der Tak in de boomkwekerij

woensdag 31 maart, 2021

De nieuwe voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, heeft donderdag 25 maart boomkwekerij Jan H. Kloosterhuis & Zoon in Winschoten bezocht. Daar zijn win-winsituaties met andere land- en tuinbouwsectoren naar voren gehaald.

Het bezoek aan de boomkwekerij was in het kader van bedrijfsbezoeken in verschillende regio’s en sectoren van LTO Nederland. Eigenaar Erik Kloosterhuis (rechts op foto) leidde Van der Tak (midden) rond op het familiebedrijf dat op 160 ha boomkwekerij (bos- en haagplantsoen, kleinfruit, rozen- en vruchtboomonderstammen) combineert met virusvrije lelieteelt en akkerbouw.

De kweker teelt ook graangewassen en suikerbieten, vanwege de vruchtwisseling en de groenbemesting. De virusvrije lelieteelt is erbij vanwege diverse redenen: spreiding in afzet, risico en arbeid. „Maar ook kennisuitwisseling van de teelten onderling.”

Kloosterhuis had de mechanische onkruidbestrijding op zaaibedden en in de boomkwekerij uitgelicht. Zo neemt de diagonaal werkende wiedeg een belangrijkere positie in de teelten in. Daarnaast lichtte hij knelpunten toe die kwekers ervaren bij het huidige gewasbeschermingsbeleid. „Er zijn vaak geen goede alternatieven voor het wegvallen van bestaande middelen.”

Internationale plannen voor meer aanplant

In Winschoten maakte Van der Tak ook kennis met André Wijnstra (links op foto), exportmanager bij Kloosterhuis en voorzitter van de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen. „We hebben het over positieve onderwerpen gehad die in onze cultuurgroep spelen”, aldus Wijnstra. Waaronder de Nederlandse Bossenstrategie en Europese plannen voor meer aanplant. „En hoe die onze toekomst gaan bepalen in de afzet.”

Wijnstra benoemde ook agroforestry als kans in de afzet. Hij begreep dat binnen LTO Nederland de belangen van de verschillende sectoren vertegenwoordigd worden. „Maar als bijvoorbeeld akkerbouwers nu meer inkomsten kunnen genereren uit agroforestry, bosbouw of populierenteelt, waarom niet? Dat zijn duidelijke win-winsituaties.”

Volgens Wijnstra is er in andere sectoren vaak geen interesse om een bedrijfsplan te wijzigen. „Ze willen het liefst bij het oude blijven.” Daarop reageerde Van der Tak; volgens de LTO-voorzitter zit er daadwerkelijk een transitie aan te komen.

Foto: LTO Nederland

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement